Asfalt emulsifikator
Biosidler
HPC
takmynan_img_1

Biz näme edýäris?

SHANGHAI QIXUAN CHEMTECH CO., LTDHytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşýär (baş ofis) .Biziň önümçilik bazamyz Hytaýyň Şangdong welaýatynda ýerleşýär. Meýdany 100,000.00 inedördül metrden gowrak. Biz esasan ýörite himiki önümleri öndürýäris, mysal üçin: ýagly aminler we amin önümleri, kationik we nonionik surfaktant, poliuretan katalizatorlary we dürli ugurlarda ulanylýan beýleki ýörite goşundylar, meselem: aralyk, agro, nebit ýatagy, arassalamak, magdançylyk, şahsy ideg, asfalt, poliuretanlar, ýumşadyjy, biosid we ş.m.

has giňişleýin gör

Önümlerimiz

Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

SORAG
 • Korporatiw missiýa

  Korporatiw missiýa

  Ekologiýa taýdan arassa we ýöriteleşdirilen ösen materiallar we "akylly önümçilik" üçin çözgütler bilen üpjün etmek.

 • Korporatiw görnüş

  Korporatiw görnüş

  Ylmy barlaglary, önümçiligi we söwdany birleşdirýän ösen materiallaryň ýokary derejeli platformasyna ösmek.

 • Korporatiw baha

  Korporatiw baha

  Win-Win üçin uzak möhletleýin ösüş;Howpsuzlyk ilki; sazlaşykly;Erkinlik;Bagyşlamak;Bütewilik; SR: Sosial jogapkärçilik.

habarlar

Surfaktantlary nebit ýatagynda ulanmak p ...
Nebit ýatak önümçiliginde sýrfaktantlaryň ulanylmagy 1. visokary ýapyşyklylygy we pes suwuklygy sebäpli agyr ýag gazmak üçin ulanylýan sýrfaktantlar ...

Şampun surfaktantlary boýunça gözleg

Şampun, adamlaryň gündelik durmuşynda kelläniň we saçyň hapalaryny aýyrmak we kelläni we saçlary arassa saklamak üçin ulanylýan önümdir.Esasy düzümi ...

Surfaktantlaryň Hytaýda ulanylyşy

Surfaktantlar, uzyn taryhy we dürli görnüşli özboluşly gurluşlary bolan organiki birleşmeleriň synpydyr.Adaty molekula ...